Αρχικός / Προκαταρτικός Υπολογισμός Ασφάλιστρων Ιατροφαρμακευτικού Προγράμματος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΡΟΣ(Kg) ΥΨΟΣ(cm) ΚΑΠΝΙΣΜΑ ? ΟΔΗΓΑΤΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ?
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΓΑΜΟ ΤΕΚΝΟ 1
ΑΓΑΜΟ ΤΕΚΝΟ 2
ΑΓΑΜΟ ΤΕΚΝΟ 3
ΑΓΑΜΟ ΤΕΚΝΟ 4
ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΟΣΗ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΊΑ ΔΟΣΗ

Kemter Insurance Agencies Coverholder at Lloyds